Make your own free website on Tripod.com

Home

Laman Web Pengurusan Islam | Waktu Sembahyang | Al-Quran | Al-hadith | Fiqh Muamalat dan Fatwa | Glosari | Bank di Malaysia | Koleksi dan Perkhidmatan | Kakitangan | Keahlian | Polisi | Waktu Perkhidmatan | InfoKPKI Search Engine and Links | Contact InfoKPKI | Laman Web Perakaunan | Laman Web Takaful ( Islamic Insurance) | Laman Web Perbankan dan Kewangan Islam | Laman Web Pemasaran dan Perniagaan | Laman Web Matematik dan Ekonomi | Sumber-sumber berasaskan web untuk penyelidikan kualitatif | Prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan bon secara Islam
Koleksi dan Perkhidmatan
Pusat Sumber Kolej Perbankan Dan Kewangan Islam Online

Bahan-bahan pusat sumber dikumpulkan dalam beberapa koleksi mengikut cara penggunaan, keperluan khas bahan berkenaan.

Koleksi pusat Sumber melibatkan:

KOLEKSI AM

Mengandungi buku akses terbuka dalam pelbagai bidang. Buku-buku adalah untuk pinjaman biasa. Buku ini di kelaskan menggunakan LCC (Library of Congress Classification).

KOLEKSI TANDA MERAH (RED
SPOT )

Mengandungi bahan-bahan rujukan utama. Bahan-bahan ini ditanda merah. Bahan-bahan dalam kategori ini adalah seperti berikut:

1. Soalan peperiksaan
2. Tesis
3. Latihan ilmiah
4. Projek pelajar
5. Kertas persidangan/seminar
6. Modul pembelajaran (Study Module)
7. Newsletter/risalah/laporan tahunan
8. Keratan akhbar
9. Artikel Jurnal/ Internet
10. Bahan rujukan utama/ buku teks utama

KOLEKSI RUJUKAN

1. Kamus
2. Ensiklopedia
3. Handbook/ Manual
4. Laporan tahunan
5. Glosari
6. Buku panduan
7. Direktori

KOLEKSI BAHASA ARAB

Koleksi Bahasa Arab dalam pelbagai bidang seperti Perbankan Islam, Iqtisad dan muamalat, Assunnah, dakwah dan Pendidikan disusun dan dikumpulkan untuk penyelidikan dan rujukan.

KOLEKSI MAJALAH DAN TERBITAN BERSIRI

Mengandungi majalah dan jurnal terkini dalam pelbagai bidang yang ditawarkan.

Antara majalah yang disediakan ialah:

1. Majalah ANIS
2. Majalah Al-Islam
3. Majalah Al-Takwim
4. Majalah Dewan Agama dan Falsafah
5. Majalah Dewan Ekonomi
6. Majalah Far Eastern Economic Review
7. Majalah Business week
8. Majalah Smart Investors
9. Majalah Asia Week
10. Majalah Malaysian Business
11. Majalah Time

KOLEKSI AUDIO VISUAL

Mengandungi bahan audio visual seperti video tape, kaset dan CD-ROM.

KOLEKSI KITAB DAN TAFSIR AL-QURAN

1. Tafsir fi Zilalil Al- Quran karangan Asy- Syahid Sayyid Ibnu Qutb Ibrahim.

2. Tafsir Al-Quran

KOLEKSI SURATKHABAR

1. Suratkhabar tempatan ( Berita harian, Utusan Malaysia, The Star dan NST)

2. Keratan akhbar pelbagai bidang

PERKHIDMATAN PUSAT SUMBER

Perkhidmatan sirkulasi

Perkhidmatan peminjaman dan pemulangan buku mengikut kategori.
Antara perkhidmatan sirkulasi yang diberikan ialah :

- Pinjaman dan pemulangan
- Tempahan
- Pembaharuan pinjaman ( Renewal)

Perkhidmatan rujukan dan pencarian maklumat

Membantu mencari dan mengakses bahan-bahan yang diperlukan dalam apa sahaja masalah yang dihadapi pelajar/pengguna.

Thank you for visiting our web site!
Resource Center College Of Islamic Banking & Finance
KPKI Copyright 2001 by KPKI Resources Centre. All rights reserved.
WebMaster: Azlan Mohamad Hamzah , Ahmad Bohari Ahmad Azahri
E-Mail : lanz_xoom@lycos.com