Make your own free website on Tripod.com

Home

Laman Web Pengurusan Islam | Waktu Sembahyang | Al-Quran | Al-hadith | Fiqh Muamalat dan Fatwa | Glosari | Bank di Malaysia | Koleksi dan Perkhidmatan | Kakitangan | Keahlian | Polisi | Misi dan Objektif | Waktu Perkhidmatan | InfoKPKI Search Engine and Links | Contact InfoKPKI | Laman Web Perakaunan | Laman Web Takaful ( Islamic Insurance) | Laman Web Perbankan dan Kewangan Islam | Laman Web Pemasaran dan Perniagaan | Laman Web Matematik dan Ekonomi | Sumber-sumber berasaskan web untuk penyelidikan kualitatif | Prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan bon secara Islam
Misi dan Objektif
Pusat Sumber Kolej Perbankan Dan Kewangan Islam Online

Misi

a) Merealisasikan wawasan KPKI untuk memakmurkan proses pekembangan ilmu dalam bidang perbankan dan kewangan Islam serta pelbagai disiplin ilmu.


b) Berusaha menyediakan koleksi dan perkhidmatan yang berkualiti dan komprehensif demi membangun dan memajukan kegiatan pendidikan dan penyelidikan KPKI.

Objektif

a) Unit yang menyokong kegiatan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan serta pembangunan ilmu di KPKI.


b) Menyediakan bahan-bahan koleksi pusat sumber yang komprehensif dan lengkap terutama dalam bidang perbankan dan kewangan Islam.


c) Menyediakan perkhidmatan yang efektif kepada para pengguna Pusat Sumber KPKI.


d) Membantu dalam mendapatkan maklumat dan sumber yang berkaitan dengan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan warga KPKI.


e) Menyediakan pembangunan pusat sumber yang berterusan bagi menjadikannya satu perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan dan berkualiti.


f) Berusaha untuk mewujudkan sebuah perkhidmatan maklumat secara elektronik dan jaringan dalam mencapai hasrat sebagai pusat ilmu dalam bidang perbankan dan kewangan Islam.

Thank you for visiting our web site!
Resource Center College Of Islamic Banking & Finance
KPKI Copyright 2001 by KPKI Resources Centre. All rights reserved.
WebMaster: Azlan Mohamad Hamzah , Ahmad Bohari Ahmad Azahri
E-Mail : lanz_xoom@lycos.com


www.infokpki.educations.net