Make your own free website on Tripod.com
Koleksi dan Perkhidmatan

KOLEKSI

Bahan-bahan pusat sumber dikumpulkan dalam beberapa koleksi mengikut cara penggunaan, keperluan khas bahan berkenaan.

Koleksi pusat Sumber melibatkan:KOLEKSI AM


Mengandungi buku akses terbuka dalam pelbagai bidang. Buku-buku adalah untuk pinjaman biasa. Buku ini di kelaskan menggunakan LCC (Library of Congress Classification).


KOLEKSI TANDA MERAH (RED
SPOT )Mengandungi bahan-bahan rujukan utama. Bahan-bahan ini ditanda merah. Bahan-bahan dalam kategori ini adalah seperti berikut:

1. Soalan peperiksaan
2. Tesis
3. Latihan ilmiah
4. Projek pelajar
5. Kertas persidangan/seminar
6. Modul pembelajaran (Study Module)
7. Newsletter/risalah/laporan tahunan
8. Keratan akhbar
9. Artikel Jurnal/ Internet
10. Bahan rujukan utama/ buku teks utamaKOLEKSI RUJUKAN


1. Kamus
2. Ensiklopedia
3. Handbook/ Manual
4. Laporan tahunan
5. Glosari
6. Buku panduan
7. DirektoriKOLEKSI BAHASA ARAB


Koleksi Bahasa Arab dalam pelbagai bidang seperti Perbankan Islam, Iqtisad dan muamalat, Assunnah, dakwah dan Pendidikan disusun dan dikumpulkan untuk penyelidikan dan rujukan.KOLEKSI MAJALAH DAN TERBITAN BERSIRIMengandungi majalah dan jurnal terkini dalam pelbagai bidang yang ditawarkan.

Antara majalah yang disediakan ialah:

1. Majalah ANIS
2. Majalah Al-Islam
3. Majalah Al-Takwim
4. Majalah Dewan Agama dan Falsafah
5. Majalah Dewan Ekonomi
6. Majalah Far Eastern Economic Review
7. Majalah Business week
8. Majalah Smart Investors
9. Majalah Asia Week
10. Majalah Malaysian Business
11. Majalah Time


KOLEKSI AUDIO VISUAL


Mengandungi bahan audio visual seperti video tape, kaset dan CD-ROM.


KOLEKSI KITAB DAN TAFSIR AL-QURAN1. Tafsir fi Zilalil Al- Quran karangan Asy- Syahid Sayyid Ibnu Qutb Ibrahim.

2. Tafsir Al-QuranKOLEKSI SURATKHABAR


1. Suratkhabar tempatan ( Berita harian, Utusan Malaysia, The Star dan NST)

2. Keratan akhbar pelbagai bidangPERKHIDMATAN

Perkhidmatan sirkulasi


Perkhidmatan peminjaman dan pemulangan buku mengikut kategori.
Antara perkhidmatan sirkulasi yang diberikan ialah :

- Pinjaman dan pemulangan
- Tempahan
- Pembaharuan pinjaman ( Renewal)Perkhidmatan rujukan dan pencarian maklumatMembantu mencari dan mengakses bahan-bahan yang diperlukan dalam apa sahaja masalah yang dihadapi pelajar/pengguna.

Perkhidmatan Sistem Perpustakaan Berkomputer
Menggunakan sistem WINISIS untuk pencarian buku

Perkhidmatan Internet
Perkhidmatan Internet juga disediakan dengan mengenakan sedikit bayaran

Thank you for visiting our web site!
Resource Center College Of Islamic Banking & Finance
KPKI Copyright 2001 by KPKI Resources Centre. All rights reserved.
WebMaster: Azlan Mohamad Hamzah , Ahmad Bohari Ahmad Azahri
E-Mail : lanz_xoom@lycos.com